Servas Nederland

Servas Nederland heeft op dit moment ca. 280 leden (huishoudens) waarvan ca. 80 Traveller en de overige ook Host of Dayhost zijn. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit drie leden : een gedeeld voorzitterschap en een penningmeester. Minstens zo belangrijk, maar officieel geen lid van het bestuur, zijn de travelcoordinator en de Servas Onlinecoördinator. Daarnaast zijn er meerdere leden die regelmatig of incidenteel meehelpen om de vereniging draaiende te houden.
De vereniging heeft een tiental regiocoördinatoren die als aanspreekpunt dienen voor de leden in hun regio, zij voeren ook de kennismakingsgesprekken met aspirantleden.

Leden van Servas kunnen te allen tijde op de Dialoog (blog) kijken waarin nieuwtjes, bijeenkomsten en reisverslagen worden gepost. De Dialoog is in het Nederlands.
Eind maart is er jaarlijks een algemene Ledenvergadering waartoe alle leden worden uitgenodigd: de leden van Servas kunnen dan meepraten en meebeslissen over de Vereniging.
De algemene ledenvergadering is ook het moment om elkaar landelijk te ontmoeten en elkaars ervaringen met Servas (als reiziger of als host) uit te wisselen.
Eens per jaar is er ook een regiobijeenkomst: de regiocoördinator nodigt de leden van zijn regio hiervoor uit.
Buiten deze 2 jaarlijkse bijeenkomsten vinden er spontaan kleinschaligere bijeenkomsten plaats.