Servas Nederland

De vereniging Servas Nederland heeft op dit moment ca. 280 leden waarvan er ca. 110 traveller zijn en bijna 250 zijn host of dayhost.

Het team van Servas Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een peace secretary en een youth secretary.

De travelcoördinator verstrekt je een LOI als je gaat reizen. De regio-coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de leden in hun regio, zij voeren ook de kennismakingsgesprekken met aspirant-leden. Daarnaast zijn er meerdere leden die regelmatig of incidenteel meehelpen om de vereniging draaiende te houden.

Eind maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden worden uitgenodigd om te praten en beslissen over de vereniging. De ALV is ook het moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen met Servas (als reiziger of host), uit te wisselen.

Eens per jaar nodigt de regiocoördinator de leden uit zijn/haar regio uit voor een regiobijeenkomst. Buiten deze jaarlijkse bijeenkomsten vinden spontaan kleinschaligere bijeenkomsten plaats.

Onder Nieuws/Dialoog worden bijeenkomsten aangekondigd en nieuws en reisverslagen gepubliceerd.