Servas Nederland

De vereniging Servas Nederland heeft op dit moment ca. 280 leden (huishoudens) waarvan er ca. 110 traveller zijn en bijna 250 zijn host of dayhost.

Het team van Servas Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden: een gedeeld voorzitterschap en een penningmeester. Minstens zo belangrijk zijn de travelcoördinator en de ServasOnline-coördinator. De regio-coördinatoren zijn aanspreekpunt voor de leden in hun regio, zij voeren ook de kennismakingsgesprekken met aspirant-leden. Daarnaast zijn er meerdere leden die regelmatig of incidenteel meehelpen om de vereniging draaiende te houden.

Eind maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden worden uitgenodigd om te praten en beslissen over de vereniging. De ALV is ook het moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen met Servas (als reiziger of host), uit te wisselen.
Eens per jaar is er ook een regiobijeenkomst: de regiocoördinator nodigt de leden van zijn regio hiervoor uit. Buiten deze jaarlijkse bijeenkomsten vinden spontaan kleinschaligere bijeenkomsten plaats.

Onder Nieuws/Dialoog worden bijeenkomsten aangekondigd en nieuws en reisverslagen gepost.