Servas Nederland

De vereniging Servas Nederland telt op dit moment ca. 250 leden.

Het team van Servas Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een peace secretary en een youth secretary. In elke regio is een contactpersoon. Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor de leden en ze voeren kennismakingsgesprekken met aspirant-leden. De travelco├Ârdinator verstrekt je een LOI als je gaat reizen

Eind maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden kunnen meepraten en meebeslissen over de vereniging. De ALV is er ook om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Eens per jaar nodigt de contactpersoon de leden uit zijn/haar regio uit voor een regiobijeenkomst. Buiten deze jaarlijkse bijeenkomsten zijn er kleinschaligere bijeenkomsten plaats.

Onder Nieuws/Dialoog worden bijeenkomsten aangekondigd en nieuws en reisverslagen gepubliceerd.