Het ontstaan van Servas

Servas International is opgericht in 1949 door Robert Luitweiler en heette oorspronkelijk Peacebuilders.

Servas is een internationale, non-profit, niet-gouvernementele federatie van nationale Servasgroepen. Het is een internationaal netwerk van travellers en hosts.  De doelstelling van Servas is: een bijdrage leveren aan wereldvrede, wederzijds begrip en tolerantie door het creëren van gelegenheden voor persoonlijk contact tussen mensen van verschillende culturen, achtergronden en nationaliteiten. En dat wereldwijd, Servas heeft leden in meer dan honderd landen.

Servas International is als NGO sinds 1973 aangesloten bij de Verenigde Naties.

“Met elke oprechte vriendschap wordt de fundering versterkt waarop de vrede op aarde rust.” Mahatma Gandhi.