Het ontstaan van Servas

Servas is een internationale, niet-gouvernementele organisatie. Servas International is in 1949 opgericht door Robert Luitweiler en heette oorspronkelijk ‘Peacebuilders’. De doelstelling van Servas is: een bijdrage leveren aan vrede, door het bevorderen van begrip, tolerantie en … vriendschappen en dat wereldwijd.
In 1973 is Servas als NGO aangesloten bij de Verenigde Naties.

Voor een geschiedenis van Servas door de oprichter Robert Luitweiler zie: geschiedenis

“Met elke oprechte vriendschap wordt de fundering versterkt waarop de vrede op aarde rust.”

Mahatma Gandhi.